ANUNT - Privind actualizarea listei nationale de experti medicali

ANUNT - Privind actualizarea listei nationale de experti medicali

 

Se actualizează lista națională de experți medicali conform prevederilor din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătății, republicată, cu modificări și completări ulterioare.

Membrii interesați (asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali) ai OAMGMAMR Filiala Sălaj care doresc să facă parte din lista națională de experți medicali și care întrunesc condiția prevazută la art. 680, alin. (2) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vor depune la sediul filialei un dosar care să conțină:

- Cererea de înscriere, pentru lista națională de experți medicali;

- Documente din care să rezulte, cel putin 8 ani vechime în specialitate.

 

Termenul de depunere al dosarelor este data de 25.07.2018.

 

Alte informatii privind modalitatea de stabilire a listei naționale de experți medicali, condiții și modalitate de remunerare:

Legea nr. 95 din 2006, Cap.VI.

OMS 1398_2006.

 

...