Comunicat - Procedura de eliberare a avizului de liberă practică 2021 a fost modificată

 

    A fost modificat procedura de eliberare a Avizului anual pentru autorizarea exercitarii profesiei ca PERSOANA FIZICA, exclusiv in centre de vaccinare impotriva COVID-19.

    Prevederea legala este: ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 3 din 15 ianuarie 2021privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății:

    ''... (2) Activitatea din centrele de vaccinare împotriva COVID-19 este desfășurată de către personalul medico-sanitar și care își exercită profesia cu respectarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și de către registratorul medical. 

    (2^1) Prin derogare de la prevederile art. 383 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare, personalul medico-sanitar care desfășoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 poate încheia contracte de prestări servicii ca persoană fizică.

(la 16-04-2021, Articolul 1 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 29 din 15 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 16 aprilie 2021 ).''

    Pe baza ecestei ordonante, si conform procedurii asistenții medicali vor primi un aviz special pentru a profesa in centrele de vaccinare.

    Vezi procedura: AICI

 

...