INFORMAȚII privind revalorizarea formării iniţiale de asistent medical generalist

Informații privind programul de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal sanitar

 
       Programul de revalorizare elaborat la nivel naţional a fost aprobat prin Ordinul comun al Ministrului Educaţiei Naţionale şi Ministrului Sănătăţii nr. 4.317/943/2014 şi are avizul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 624 din 26 august 2014).
       Prin Ordinul nr. 5114/2014 a fost  aprobată Metodologia de organizare, desfăşurare şi finalizare a programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007 , pentru absolvenţii învăţământului postliceal sanitar(publicat in Monitorul Oficial, partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2015), pe care o punem la dispoziția persoanelor interesate.
 
     Județul Sălaj se afla printre cele 14 centre unde se organizeaza acest program. 
    Cei interesati pentru informații suplimentare, inscriere sunt rugați sa se adreseze Scoli Postliceale Sanitare Zalău.
     
 VIDEO despre revalorizare - Reportaj la SalajeanulTV despre Programul de Revalorizare, pentru a vizualiza dati click pe linkul urmator:
 
 
 
 
 
...