ANUNT - LISTĂ CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI LA EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL 2022 SI DECLARAȚI ADMIȘI

   

LISTĂ CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI LA EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL 2022 SI DECLARAȚI ADMIȘI

În conformitate cu art.20 alin. 4 din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenții medicali generaliști, moașe, asistenți meedicali, surori medicale și oficianți medicali cu modificările și completările ulterioare, lista candidaților declarați ADMIȘI  sau RESPINȘI la înscrierea pentru participarea la examenul de grad principal sesiunea 2022 va fi afișată  și la sediul filialei Sălaj a OAMGMAMR sâmbătă 13 august 2022.

Verificați exactitatea datelor publicate (nume, prenume, specialitate) și semnalați inadvertențele la sj-secretariat@oamr.ro, sau la telefon 0741108129.

    Vezi: 

LISTA 1

LISTA 2

LISTA 3 
 

...